Történelmi Park házirend

 1. A Történelmi Parkban minden személy a jelen HÁZIREND és a Jegyvásárlási Szabályzat hatálya alá tartozik. A belépőjegy megvásárlásával Vendégeink a jelen HÁZIREND és a Történelmi Park Jegyvásárlási Szabályzat hatályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Azon személyeket, akik a Történelmi Park területén belül a HÁZIREND-be ütköző magatartást tanúsítanak, a Történelmi Park biztonsági szolgálata, ill. a rendőrség a Történelmi Park területéről való távozásra szólíthatja fel, ill. kivezetése iránt intézkedhet. Ezen személyek távozásra kényszerítése nem szünteti meg a Történelmi Park tulajdonosának, üzemeltetőjének azon jogait, amelyek a területén tanúsított magatartásból kifolyólag ezen személyekkel szemben jogszabály szerint megilletik. A Történelmi Park területén belül minden látogató köteles a biztonsági személyzet, a Történelmi Park egyéb személyzete, ill. a rendőrség által adott felszólításoknak eleget tenni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. A jelen HÁZIREND minden Kedves Vendégünk biztonságát és zavartalan szórakozását hivatott biztosítani, ezért biztonsági szolgálatunk és minden munkatársunk feladata, hogy annak betartatásáról gondoskodjon.
 2. A Történelmi Park üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az olyan személyek belépését a létesítmény területére, ill. onnan való távozásra szólíthatja fel, és kivezettetheti azon személyeket, akik:
  a) lázasak, fertőzőek vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkeznek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt állnak vagy ittasak,
  b) olyan magatartást tanúsítanak a Történelmi Park területén belül, amely az üzemeltető megítélése szerint a többi vendég szórakozását hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja,
  c) fenyegető vagy sértő szavakat, kifejezéseket használnak, vagy egyéb olyan módon viselkednek, amely a nyugalom megzavarására alkalmas,
  d) nem tartják be az írásos vagy szóban közölt biztonsági előírásokat, ill. olyan módon viselkednek, amellyel saját vagy más Látogatók biztonságát veszélyeztethetik.
 3. A Történelmi Park területére érkező minden Látogató köteles belépőjegyet váltani, azt az itt tartózkodás ideje alatt végig megőrizni, és a biztonsági szolgálat kérésére felmutatni. Minden olyan személy, aki érvényes belépőjegy nélkül tartózkodik a Történelmi Park területén, vagy az ily módon történő belépést megkísérli, kitiltható a létesítmény területéről. A Történelmi Park területéről való kilépéssel a jegy érvénytelenné válik, az adott napon ismételt visszalépésre ugyanazzal a jeggyel csak különös méltánylást érdemlő esetben, egyedi elbírálás alapján és a biztonsági szolgálat által elvégzett azonosítás esetén van lehetőség. Érvényes Történelmi Park belépővel rendelkező szállóvendégeinkre az utóbbi szabály nem vonatkozik.
 4. A Történelmi Park üzemeltetője törekszik arra, hogy a lehető legtöbb előadás megtekintését és egyéb programban való részvételt biztosítsa Látogatói számára. Emellett azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés és a belépő árának bármilyen mértékű visszatérítése nélkül megváltoztassa a Történelmi Park működési vagy az egyes produkciók előadási rendjét, részben vagy egészben átmenetileg lezárja a Történelmi Park, korlátozza a bebocsátható személyek számát, vagy a Történelmi Park korlátozott befogadóképessége, az időjárási körülmények, ill. bármely különleges esemény miatt a Vendégek biztonsága és a rend fenntartása érdekében felfüggessze valamely előadás vagy program működését. A Történelmi Park befogadóképességére tekintettel naponta maximum 500 fő látogató belépését engedélyezzük a létesítmény területére.
 5. A belépőjegyek nem átruházhatók, nem cserélhetők vissza, azok árát vissza nem térítjük, és bármilyen, illetéktelen személy által elvégzett változtatás folytán érvénytelenné válnak. A jegyek nem jogosítanak belépésre olyan produkciókra, eseményekre, amelyek látogatása a csak arra szóló külön belépővel történhet. A belépőjegy által fedezett szolgáltatások körét a Történelmi Park Jegyvásárlási Szabályzata tartalmazza.
 6. 12 éven aluli gyermekek a Történelmi Park területén csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendégek csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a létesítmény területén.
 7. Tilos a létesítmény területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, balesetet okozó tárgyat bevinni, (a Történelmi Park által a produkciók, játékok részeként a Vendégek részére biztosított felszerelésen kívül) szúróeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, ill. közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni. A biztonsági szolgálat a főbejáratnál ruházat átvizsgálást és személyi motozást hajthat végre, amelyhez a Látogató a HÁZIREND elfogadásával hozzájárul.
 8. Építési területre és a vendégek elől elzárt területre tilos belépni.
 9. A Történelmi Park területére alkoholos italt behozni tilos, ezt a bejáratnál a biztonsági szolgálat ellenőrizheti.
 10. Tilos szükségtelenül zajt kelteni, vagy bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a többi vendéget zavarhatja. Szigorúan tilos a kerítésekre, falakra vagy az épületekre felmászni, a Történelmi Park épületeit vagy berendezéseit bármilyen módon rongálni, mely utóbbi esetben a Történelmi Park tulajdonosa minden esetben él a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény és a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogaival.
 11. Tilos a Történelmi Parkban olyan ruházatot viselni, amelyet a Történelmi Park biztonsági szolgálata a többi vendéget sértőnek ítél meg. Vendégeink kötelesek a Történelmi Parkban megfelelő ruházatot (ezen belül minden esetben lábbelit és az évszaknak megfelelő felsőruházatot) viselni, tekintettel arra is, hogy produkcióink nagy része szabadtéren zajlik. Kérjük Vendégeinket, hogy arra alkalmas (lehetőleg lapos talpú) lábbeliben látogassák meg létesítményünket. A nem megfelelő lábbeli viseléséből adódó balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 12. A Történelmi Park területére 40 kg-ot meg nem haladó súlyú kutyák és egyéb háziállatok behozhatók, azonban az istállóba, a madaras és lovas lelátókra nem vihetők fel, és a belépéskor kötelező oltási bizonyítványuk bemutatása, valamint a létesítmény területén az eb- és egyéb állattartásra vonatkozó szabályok betartása (póráz és szájkosár alkalmazása). Az állatsimogatóban, az istállóban, ill. madaras és lovas előadásaink közben a lelátón és azon kívül is Tisztelt Vendégeink kötelesek szigorúan betartani az állatsimogató vagy a lelátó rendjét, ill. kötelesek munkatársaink állatok kezelésére vonatkozó figyelmeztetéseinek eleget tenni. Az istállóba kizárólag munkatársaink kíséretében lehet belépni.
 13. A lelátókon és az állatsimogatóban, ill. a Történelmi Park minden épületében tilos a dohányzás, erre kizárólag a kijelölt helyeken van lehetőség.
 14. A Történelmi Park bármely produkciójáról videó- vagy hangfelvételt készíteni szigorúan tilos. Ezen jog kizárólag a Történelmi Park tulajdonosát, ill. üzemeltetőjét illeti meg. Amennyiben ezen magatartással valamely vendégünk az erre irányuló felszólítás esetén sem hagy fel, munkatársaink az esetről jegyzőkönyvet vesznek fel, és cégünk gyakorolja a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv által részére biztosított jogokat. Fotók kizárólag magáncélú felhasználásra készíthetők.
 15. A Történelmi Park területén belül kizárólag a Történelmi Park tulajdonosa vagy üzemeltetője által erre feljogosított személyek árulhatnak vagy kínálhatnak megvételre bármilyen terméket vagy szolgáltatást.
 16. A Történelmi Park látogatása során a Vendégeket ért esetleges károkért a Történelmi Park tulajdonosa, ill. üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve ebbe bármilyen esetleges kényelmetlenséget, vagyoni vagy nem vagyoni kárt is, amely a Vendéget a Történelmi Park produkcióinak megtekintése, vagy a Történelmi Park esetleges lezárása / kiürítése során érte.
 17. A Történelmi Park tulajdonosa, üzemeltetője, ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek a Történelmi Park produkcióiról időről-időre fotó-, ill. videó felvételeket készítenek, amely felvételeken a látogatók is szerepelhetnek. A jelen HÁZIREND elfogadásával Vendégeink hozzájárulnak ahhoz, hogy a Történelmi Park tulajdonosa, üzemeltetője (ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek) ezen felvételeket időbeli korlátozás nélkül bármilyen promóciós, reklám- vagy hirdetési tevékenységük során szabadon, bármilyen formában felhasználják. Vendégeink elismerik továbbá, hogy az ezen felvételekkel kapcsolatos szerzői jogok kizárólagosan a Történelmi Park tulajdonosát, üzemeltetőjét (ill. adott esetben általa erre feljogosított szerveket vagy személyeket) illetik.
 18. Gyermekcsoportok esetén a csoport vezetője a belépés előtt köteles megnevezni a gyermekekért felelős nagykorú kísérőt. A Történelmi Parkban való tartózkodás ideje alatt a megnevezett nagykorú kísérő (vagy kísérők) felelős(ek) a gyermekek felügyeletéért, biztonságukért és mindenfajta károsodástól való megóvásukért.
 19. Látogatóink a Történelmi Park minden produkcióját saját felelősségükre látogatják, ill. vesznek részt azokban. Kérjük, hogy saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében minden esetben vegyék figyelembe és kövessék a kihelyezett figyelmeztető táblák és feliratok által közölt, ill. a munkatársaink által adott előírásokat és tanácsokat, különös tekintettel arra, hogy a Történelmi Park a középkor plasztikus bemutatása folyik, amely a korabeli fegyverek és kézműves eszközök kipróbálását is magába foglalja.
 20. A talajviszonyok miatt, egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén a Történelmi Parkon belül a talaj több helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy Vendégeink ezt vegyék figyelembe a közlekedés során. A fenti előírások megsértéséből adódó balesetekért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 21. A Történelmi Park területén esetleg bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Történelmi Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen panaszt később csak akkor veszünk figyelembe, ha azt Tisztelt Vendégünk a Történelmi Park elhagyása előtt közli munkatársainkkal, akik erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmaradása esetén, a Történelmi Park elhagyása után semmilyen reklamációt nem fogadunk el.
 22. A Történelmi Parkban elsősegély ház található, amelynek pontos helyszíne a belépőjegyen lévő térképen megtalálható. Kérjük Tisztelt Vendégeinket, hogy baleset vagy rosszullét esetén itt kérjenek ellátást, ill. Jegyértékesítő munkatársainktól kérjenek segítséget. Általános információkkal szintén Jegyértékesítő munkatársaink tudnak szolgálni.
 23. A Történelmi Park területén ellopott vagy elveszett tárgyakért a Történelmi Park tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 24. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangszóróból kapott, illetve a Történelmi Park biztonsági szolgálatának, dolgozóinak utasításait.
 25. Amennyiben valamely Vendégünk a jelen HÁZIREND szándékos vagy gondatlan megszegésével a Történelmi Park tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kiskorú látogatóink által okozott károkért felnőtt kísérőjük (kísérőik), ennek hiányában törvényes képviselőjük felel.

Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban, vagy írásban megtenni. A vásárlók könyve a jegypénztárnál áll a Vendégek rendelkezésére. A Történelmi Park vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.
Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
A HÁZIREND megváltoztatásának jogát fenntartjuk.