Zarándokszállás házirend

 1. A szálláshely az érkezés napján 13 órától, az elutazás napján délelőtt 10 óráig áll
  rendelkezésre. Egyéb lehetőségek előzetes egyeztetés alapján, rugalmasan intézhetők.
 2. Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a helyszínen fizetendő összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
 3. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére.
  Ennek időpontjáról előre tájékoztassa a szállásadót!
 4. A megegyezett időpont előtti elutazás esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.
 5. A szoba elhagyásakor az ablakokat kérjük bezárni.
 6. A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek.
 7. A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett, illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.
 8. A vendégeink látogatót nappal (8 és 21 óra között) a szállásadóval előzetes egyeztetéssel fogadhatnak.
 9. Háziállatot tilos engedély nélkül a szállásra bevinni.
 10. A szobában lévő berendezést csak a tulajdonos, szállásadó előzetes
  hozzájárulásával lehet átrendezni.
 11. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul
  jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.
 12. A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó
  esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
 13. A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak.
 14. Amennyiben a tartózkodás alatt a szobával kapcsolatban bármilyen
  probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos
  reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 15. A szálláshelyen hagyott értékekért a szállásadó nem vállal felelősséget.
 16. Amennyiben a vendég 30 napon túl tartózkodik a szálláshelyen, arra külön
  megállapodás vonatkozik.
 17. A vendégszobába történő be- és kijutást a szállásadó biztosítja a kulcsok
  átadásával.
 18. Szobafoglalás esetén a szállásadó megmutatja azokat a helyiségeket, amelyeket a
  vendégek használhatnak, illetve tájékoztatást ad az általa biztosított szolgáltatásokról.
 19. A szobákhoz fürdőszoba, WC használata, valamint egyszerűbb ételek, italok
  elkészítéséhez közös konyha és konyhai berendezések, eszközök használata tartozik.
 20. A berendezés a szállásadó ízlését tükrözi.
 21. A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt
  huzattal, egy héten túli tartózkodás esetén heti ágyneműcserét, valamint a
  végső takarítást.
 22. Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Elutazáskor a szobában
  kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.
 23. A konyhaszekrényben kisebb elsősegély-csomagot talál. Nagyobb baj esetén hívja a
  112-es segélyhívó számot!
 24. Tűz esetén az előtérben talál poroltó készüléket, azonnal kezdje a mentést és hívja a
  tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a szállásadót!
 25. A szobákban dohányozni tilos! A dohányzás az udvaron a kijelölt helyen történhet!
 26. A Vezetőség semmilyen felelősséget nem vállal, és kártérítés megfizetésére nem kötelezhető természeti csapás, tűz, illetve önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl.áramszünet).
 27. A Vezetésnek jogában áll azonnali hatállyal a vendégházból eltávolítani azt a Vendéget, aki nem tartja be a rendszabályzatot, vagy viselkedésével zavarja a többi szállóvendéget.
 28. A szobákat a vendégek tisztán kapják meg, ottlétük alatt maguknak kell takarítani!
 29. A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehet.
  Amennyiben azok megtelnek az udvaron lévő kukában helyezzék el azokat!
 30. Étkezés
  A zarándokszállás jól felszerelt konyhával rendelkezik. Kérjük a tisztaságra ügyelni! A mikrohullámú sütőbe fémet tartalmazó edényt ne tegyen be!
  A kisebb konyhai berendezéseket (kávéfőző, kenyérsütő, stb) ne hagyja áram alatt, amikor használaton kívül vannak!
 31. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.
 32. Parkolás
  Parkolni a zarándokszállás területén belül, illetve a Történelmi Park előtti parkolóban lehet ingyenesen! A kapubejáratot kérjük hagyja szabadon minden esetben!
 33. Bár a zarándokszállás bekerített magánterületen található, felhívjuk a Vendég figyelmét a szoba és az autó mindenkori bezárására. A Vezetőség nem vállal semmilyen felelősséget az értékek elvesztése vagy lopás esetén.

Minden reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben kirándulásaihoz további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk
bizalommal! Honlapunkon hasznos linkeket talál programjai megtervezéséhez!

Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk!